Indiscriminantly Stalking Cadenza - Little. Yellow. Different. Ayician.

Fönster att byta

Jag tycker att man skall testa på och se till att byta glas så ofta som det går. Ja, det handlar om att få till det som annars inte klaras av och varför inte bara göra det som klaras av samtidigt som man också når fram till fler och samtidigt som man ser till att göra det som klaras av. Ja, att byta fönster är något som man kanske inte klarar av. Men man kan ta in en expert på området och dessa kan fixa det som klaras av. Ja, jag tycker att det mer och mer handlar om saker som är personlig smak snarare än att man tycker.