Indiscriminantly Stalking Cadenza - Little. Yellow. Different. Ayician.

Renar

I kraftvärmeverket som jag arbetar i så satsar man extremt mycket på miljön. Vi försöker hela tiden minska de avgaser som produceras i förbränningen av de soppor som eldas. Vi eldar hushållssopor, det är väldigt mycket blandat som eldas. Tyvärr så sorterar ju inte alla så pass bra som man önskar, det kastas väldigt mycket miljö farliga ämnen i vanliga hushållssopor. Men som tur är har vi en väldigt väl utvecklad skorsten som är utrustad med flera renings processer, är olika filer, bland annat kol och nox som renar gaserna. Genom detta får vi bort väldigt mycket svavel och andra gifter ur rökgaserna, är ett väldigt effetivt system.